Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Bitlis Eren Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

 

MİSYON

* Bitlis Eren Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

* Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek,

* Bilimsel proje sayısını artırmak,

* Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

* Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,

* Üniversitemizi bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından dünyada sayılır üniversiteler arasında yer almasını sağlamak,

* Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak,

* Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

* Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veri tabanının ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,

* Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda destek olmak ve Üniversitede yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak,

* Disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek

 

VİZYON

* Devletimiz ve üniversitemizin birimimize tahsis ettiği kaynakları, temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek

* Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek bilimsel çalışmalara öncelik vermek,

* Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirilmesine katkı sağlamak,

* Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.

 

 

Olası sorularınız ve taleplerinizi, BAP OTOMASYONU üzerinden veya birimimizin ilgili bölümlerinin e-posta adresleri üzerinden iletmeniz, birim personelinin sizlere ait projelerin işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde tamamlamalarına kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle her türlü soru veya taleplerinizi e-posta veya sistem üzerinden iletmenizi bekliyor, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

BEBAP Koordinasyon Birimi

 

DİLEK, İSTEK VEYA ÖNERİNİZ

Önemli Duyurular

Kayıt yok

Satınalma Duyuruları

Kayıt yok

Genel Duyurular

Kayıt yok
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__