Proje Sonuç Formları

AÇIKLAMA

- Ara rapor sisteme yükledikten sonra sistem tarafından oluşturulan sayfa ile birlikte çıktı alınıp imzalanarak BEBAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

- Sonuç raporunun projenin bitiminden itibaren 3 ay içersinde teslim edilmesi gerekmektedir. Lisansüstü Tez Projelerinin sonuç raporu olarak tez kabul edileceği için tez kabul edildiğinde verilmelidir. 3 aylık süre içersinde tez bitirilemiyorsa Enstitü'nün verdiği kadar ek süre istenebilir. Tez tamamlandığında belirtilen formata uygun olarak ciltlenip istenilen belgelerle birlikte BEBAP birimine teslim edilmelidir. Tezin dış karton kapağı BEBAP'ın sonuç raporu formatında, iç kapağı ENSTİTÜ'nün tez kapağı formatında olmalıdır.

- Sistemin hazırladığı forma ilgili rapor dönemindeki "Önizleme" linki ile ulaşılabilir.

- Proje dönemine ait yayınlar sisteme girilmelidir. Girilen yayın bilgileri sistemin hazırladığı ara rapor veya sonuç raporu formuna otomatik olarak yansıtılmaktadır.

No Dosya adı
1 Ara Rapor.doc
2 Sonuç Raporu.doc
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__