Üniversite geneli proje türleri dağılımları

Genel (2013 - 2022 Dönemi)
Proje Sayıları
Proje Türü Devam Eden Tamamlanan
Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi 17 47
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 10 25
Lisansüstü Tez Projesi (Doktora/Sanatta Yeterlik) 2 0
Alt Yapı Projesi 5 3
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 1 3
İşbirliği Projesi 0 3
Kültür ve Sanat Projesi 1 3
Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Projesi 2 0
TOPLAM: 38 84

Proje Türlerinin Son 5 Yıl Dağılımı
Proje Sayıları
2018 2019 2020 2021 2022
Bağımsız Bilimsel Araştırma Projesi 8 4 2 10 5
Lisansüstü Tez Projesi (Yüksek Lisans) 1 4 5 3 4
Lisansüstü Tez Projesi (Doktora/Sanatta Yeterlik) 2
Alt Yapı Projesi 3 4
Çok Disiplinli Araştırma Projesi 2
Kültür ve Sanat Projesi 1
Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Projesi 2
TOPLAM: 11 8 7 18 16

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__