Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 42) 1 Kalem Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 21-09-2017 Son Geçerlilik Saati 12:00
Tarih 21-09-2017 Ekleyen Diğer Osman SÖKMEN
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemelere 21/09/2017  tarihi saat 12:00'ye kadar fiyat gönderilmesi gerekmektedir. 

ONAY SAYISI : 42

TEKLİFLERİNİZİ ONLİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR.

ONLİNE TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN OTOMASYONA GİRİŞ İ TIKLAYARAK FİRMA YENİ ÜYELİK BİLGİLERİNİZİ TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUKTAN SONRA MAİLİNİZE GELECEK AKTİVASYON KODU İLE ÜYELİĞİNİZİ AKTİF HALE GETİRDİKTEN SONRA TEKLİF VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

DİLEK ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZLE İLGİLİ LÜTFEN bebap@beu.edu.tr  ADRESİNE MAİL ATMANIZI RİCA EDERİZ.

 

1) Tekliflerin en geç yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Verilen Teklifler çıktı alınıp imzalanarak otomasyona tekrar yüklenmelidir. İsteyen firmalar tekliflerini iletişim adresimize elden veya posta ile de gönderebilirler.

2) Firma bilgileri eksiksiz olarak doldurulacak ve boş sütun bulunmayacaktır. Aksi halde teklifler geçersiz sayılacak ve istekli alım dışı bırakılacaktır.

3) Tekliflerde marka ve modeller ayrıntısıyla belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler işleme alınmayacaktır.

4) Online sayfamızdaki teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.

5) Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir.

6) Teknik şartnamesi bulunan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ifadesi teknik şartnamenin altına elle yazılmalıdır. Teknik şartname çıktı alınıp firma yetkilisi tarafından altına kaşe basılıp imzalanarak otomasyona yüklenecektir. Teknik şartnameye cevap verilmemesi halinde teklif değerlendirilmeyecektir.

7) Teklifler KDV hariç olarak TL cinsinden verilmelidir. KDV oranları ilgili yere yazılmalıdır.

8) Mal/Hizmet ile ilgili Garanti verilmelidir. (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

9) Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Açıklama kısmına teslimat süresi elle yazılabilir. Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir (Teslimat süresi teklif mektubunun altına elle yazılabilir).

10) Tekliflerde verilen birim tutar toplam tutar kısmı açık ve doğru hesaplanmalıdır. Yanlış hesaplamalar verildiği şekliyle dikkate alınacaktır.

11) Teslimat proje yürütücüsüne yapılacaktır. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.

12) Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında gerekli eğitim verilecektir.

13) Teklifler TL olarak verilmelidir.

14) Teklifler malzeme bazında değerlendirilecek, uygun görülen firmalara sipariş verilecektir. Firma tek bir ürün siparişi olsa bile ürünü göndermek zorundadır. Aksi takdirde firmanın otomasyon girişi engellenir.

15) Firma siparişi alınca hiç beklemeden üretici veya tedarikçi firmaya siparişini vermeli, malzemenin temini üretici veya tedarikçi firma tarafından geciktirilecekse sipariş alan firma 5 gün içinde birimimize bilgi vermelidir.

 

TEKLİF VEREBİLMENİZ İÇİN LÜTFEN   http://bebap.beu.edu.tr  ADRESİMİZİ ZİYARET EDİNİZ.

NOT:  Bap alım ilanlarında verilen  Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 42)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Full HD Led Monitör 25" 1 Adet Bilgisayar Ekranı27.doc

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__